ελεγχοσ οχηματοσ για τεχνικεσ ενεργειεσ.

dam Image

Τεχνική Διορθωτική Ενέργεια.

Το εργοστάσιο της BMW AG, προκειμένου να διασφαλίσει την συνεχή ποιοτική αναβάθμιση των οχημάτων του, ενδέχεται να εκδώσει κάποια βελτιωτική τεχνική οδηγία. Σε μία τέτοια ενδεχόμενη περίπτωση, κατά την οποία ένα όχημα ανήκει σε μία Τεχνική Διορθωτική Ενέργεια, αυτή μπορεί να ολοκληρωθεί δωρεάν στην επόμενη επίσκεψή του, στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών MINI.

τεχνικη Ενέργεια Ανάκλησης.

Οι συνεχείς ποιοτικοί έλεγχοι, τους οποίους διενεργεί το εργοστάσιο της BMW AG, ενδέχεται να αποκαλύψουν δυσλειτουργίες, οι οποίες να συσχετίζονται με θέματα ασφάλειας. Ως μέτρο αντιμετώπισης και για την πραγματοποίηση της Ενέργεια Ανάκλησης, αποστέλλονται στους κατόχους αυτών των οχημάτων επιστολές με σκοπό την επίσκεψή τους στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών MINI και την δωρεάν πραγματοποίησή της.

 

H βάση δεδομένων ανανεώνεται μια φορά το μήνα και αφορά μόνο οχήματα τα οποία έχουν ημερομηνία 1ης κυκλοφορίας στην Ελλάδα.


Η βάση δεδομένων δεν περιέχει τα οχήματα εισαγωγής. Οι εν λόγω πελάτες καλούνται να επικοινωνήσουν με το Δίκτυο Επίσημων Εμπόρων και Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών ΜΙΝΙ.