ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.

     

BMW Hellas A.E.

Εταιρεία του Ομίλου 

BMW Group

Λ. Κύμης & Σενέκα 10, 

14564 Κηφισιά  

Τηλέφωνο: 210-9118018 

Fax: 210-9118001 

E-Mail: minicustomercare@bmw.gr 

Οι ώρες λειτουργίας του Κέντρου Επικοινωνίας Πελατών της BMW Hellas είναι: Δευτέρα – Παρασκευή, 9:00 – 18:00