dam Image
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ. ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΣΑΦΕΙΕΣ.

Ο Νέος Ευρωπαϊκός Κύκλος Οδήγησης (NEDC) εισήχθη το 1992. Από τότε, αυτή η μεθοδολογία εφαρμόζεται για τον υπολογισμό της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών ρύπων των αυτοκινήτων. Ωστόσο, οι συνθήκες αυτών των εργαστηριακών δοκιμών παρουσιάζουν μειονεκτήματα στον προσδιορισμό των πραγματικών τιμών κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών ρύπων.

Για τον λόγο αυτό, από τον Σεπτέμβριο του 2018, ένας νέος κύκλος οδήγησης με την ονομασία WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure – Παγκόσμια Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμών Ελαφρών Οχημάτων) θα αντικαταστήσει τον κύκλο οδήγησης NEDC.

Σε αυτές τις εργαστηριακές δοκιμές, θα περιλαμβάνεται και μια δοκιμή εκπομπών ρύπων κατά την οποία θα μετρούνται οι ρύποι απευθείας κατά την οδήγηση στον δρόμο: RDE (Real Driving Emissions – Πραγματικές Εκπομπές Ρύπων κατά την Οδήγηση).

Οι νέες διαδικασίες δοκιμών θα επιτρέψουν στους καταναλωτές να υπολογίζουν καλύτερα την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων του αυτοκινήτου τους στο μέλλον.

ΑΠΟ ΤΟ NEDC ΣΤΟ WLTP.

ΠΙΟ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΧΑΡΗ ΣΕ ΠΙΟ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ.

Η νέα μέθοδος του WLTP βασίζεται στην προσέγγιση των συνθηκών δοκιμής στις πραγματικές συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές μέτρησης θα ανταποκρίνονται περισσότερο στην πραγματικότητα. Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών προβλέπονται, μεταξύ άλλων, σημαντικά αυστηρότερες συνθήκες δοκιμών και υψηλότερες ταχύτητες κίνησης, καθώς και αρκετά μεγαλύτερη διάρκεια δοκιμών (30 λεπτά αντί για 20).

Για τον ακριβέστερο προσδιορισμό των εκπομπών CO2, η νέα διαδικασία δοκιμών δεν λαμβάνει υπόψη - όπως παλαιότερα - μόνο τα στοιχεία βασικού εξοπλισμού, αλλά και τον προαιρετικό εξοπλισμό του αυτοκινήτου. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία, θα ανακοινώνονται δύο τιμές για κάθε τύπο αυτοκινήτου: η χαμηλότερη και η υψηλότερη πιθανή τυποποιημένη τιμή για την κατανάλωση καυσίμου, ανάλογα με την αεροδυναμική, το βάρος και την αντίσταση κύλισης. Χάρη στο WLTP, θα μπορείτε, στο μέλλον, να αξιολογείτε καλύτερα την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2 ενός αυτοκινήτου. Στην περίπτωση συγκεκριμένης διαμόρφωσης αυτοκινήτου ωστόσο, θα ανακοινώνεται απευθείας η ειδική τυποποιημένη τιμή. Ασφαλώς, παρά τη μεγάλη ακρίβεια, δεν αποκλείεται να υπάρχουν και αποκλίσεις με αυτήν τη διαδικασία δοκιμών. Η καθημερινή κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές CO2 συνεχίζουν να επηρεάζονται από διαφορετικούς παράγοντες όπως η τοπογραφία, οι κλιματικές συνθήκες ή το προσωπικό στιλ οδήγησης. Η κυκλοφοριακή κατάσταση, το τρέχον μεταφερόμενο φορτίο και η χρήση των διάφορων συσκευών, όπως είναι το σύστημα κλιματισμού, αποτελούν περαιτέρω παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση ενός αυτοκινήτου. Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: οι συνθήκες δοκιμών είναι πιο ρεαλιστικές από πριν, πράγμα που σημαίνει ότι, σε θεωρητικό επίπεδο, είναι δυνατό να προκύψουν υψηλότερες τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2, καθώς και χαμηλότερες τιμές αυτονομίας για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ωστόσο, αυτό δεν θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στις πραγματικές τιμές κατανάλωσης καυσίμου ή αυτονομίας. Πέραν τούτου, το BMW Group εργάζεται συνεχώς με νέες τεχνολογίες, με σκοπό τη βελτίωση της κατανάλωσης και της αυτονομίας.  

Η MINI εργάζεται ήδη για τη μετάβαση στη νέα διαδικασία δοκιμών και εμπλουτίζει σταδιακά την γκάμα προϊόντων της με νέα αυτοκίνητα, νέες εκδόσεις κινητήρων και τεχνικές αναθεωρήσεις. Αυτό θα διασφαλίσει ότι όλα τα αυτοκίνητα ολόκληρου του στόλου του BMW Group συμμορφώνονται με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σε οποιαδήποτε δεδομένη χρονική στιγμή.

Από το Σεπτέμβριο του 2017, το WLTP θα είναι υποχρεωτικό για τις εγκρίσεις νέου τύπου. Παρ' όλα αυτά, ο νομοθέτης ορίζει ότι οι τιμές που μετρώνται με το WLTP, αρχικά, θα ανακοινώνονται με βάση έναν υπολογισμό που τις μετατρέπει σε τιμές κατά NEDC. Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει μια τεχνική συσχέτισης η οποία θα είναι δεσμευτική στον ίδιο βαθμό για όλους τους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Αυτό το στάδιο αποσκοπεί στην απλούστευση της διαδικασίας μετάβασης. Η διάρκειά του θα εξαρτηθεί από την εκάστοτε εθνική νομοθεσία και, επομένως, θα διαφέρει μεταξύ των αγορών.

Από τον Σεπτέμβριο του 2018, όλοι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, καθώς και στην Ελβετία, την Τουρκία, τη Νορβηγία, το Λιχτενστάιν, το Ισραήλ και την Ιρλανδία υποχρεούνται από τη νομοθεσία να πραγματοποιούν δοκιμές σύμφωνα με τη διαδικασία WLTP.

Τέλος, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020, όλες οι χώρες που υιοθετούν τη νομοθεσία της ΕΕ για την έγκριση των αυτοκινήτων θα πρέπει να δηλώνουν και να ανακοινώνουν τις τιμές WLTP για όλα τα αυτοκίνητα.

"Με τη νέα διαδικασία δοκιμών, οι εργαστηριακές μετρήσεις θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις πραγματικές συνθήκες οδήγησης ενός αυτοκινήτου."*
      

– Σύνδεσμος Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων –

 

WLTP: ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ.

Ενημερώσου για όλα τα στοιχεία σχετικά με τη μετάβαση στη νέα διαδικασία WLTP.

ΤΟ WLTP ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ NEDC.

Αυτές είναι οι διαφορές μεταξύ της παλιάς και της νέας διαδικασίας δοκιμών.

Διαδικασία δοκιμών
NEDC
WLTP
Διάρκεια δοκιμής
20 λεπτά
30 λεπτά
Απόσταση δοκιμής
11 km
23,5 km
Διάρκεια ακινητοποίησης
25%
13%
Φάσεις δοκιμής
Φάση εντός πόλης/φάση εκτός πόλης, (μικτή φάση)
Χαμηλή, μεσαία, υψηλή, πολύ υψηλή φάση (μικτή φάση), (επιπλέον φάση= "City" για ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά αυτοκίνητα)
Ταχύτητα
Μέσος όρος: 34 km/h Μέγιστη: 120 km/h Μέσος όρος: 46,6 km/h Μέγιστη: 131 km/h
Θερμοκρασία εκκίνησης
20–30° C Εκκίνηση με κρύο κινητήρα 14° C (δοκιμή στους 23° C, διόρθωση για 14° C) Εκκίνηση με κρύο κινητήρα
Στοιχεία προαιρετικού εξοπλισμού
Δεν λαμβάνονται υπόψη
Λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία εξοπλισμού που επηρεάζουν την αεροδυναμική, το βάρος και την αντίσταση κύλισης.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ.

Εκτός από τις τιμές WLTP, υποχρεωτική θα είναι και η ανακοίνωση των τιμών RDE (Real Driving Emissions – Πραγματικές Εκπομπές Ρύπων κατά την Οδήγηση) για όλους τους κατασκευαστές αυτοκινήτων που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, καθώς και στην Ελβετία, την Τουρκία, τη Νορβηγία, το Λιχτενστάιν, το Ισραήλ και την Ιρλανδία από τον Σεπτέμβριο του 2018. Σε αυτές τις δοκιμές RDE, μετρώνται οι εκπομπές ρύπων όπως τα σωματίδια και τα οξείδια αζώτου (NOx) κατά την οδήγηση. Αυτή η μέθοδος μετρά τις μέσες τιμές εκπομπών ρύπων που αναμένονται στην καθημερινή οδήγηση.

Για την περαιτέρω μείωση των εκπομπών ρύπων, η MINI εφαρμόζει διάφορες τεχνολογίες στα μοντέλα της.

Η τεχνολογία BMW BluePerformance, για παράδειγμα, μειώνει τις εκπομπές οξειδίων αζώτου από τους κινητήρες diesel. Η MINI χρησιμοποιεί συσκευές που είναι γνωστές ως καταλυτικοί μετατροπείς οξειδίων του αζώτου (NOx) για τη μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου. Επιπρόσθετα, και ανάλογα με το μοντέλο, ο καταλυτικός μετατροπέας SCR (Selective Catalytic Reduction) με AdBlue® – ένα διάλυμα ουρίας – μετατρέπει έως και το 90% των οξειδίων του αζώτου σε υδρατμούς και εξίσου μη βλαβερό άζωτο.

Το BMW Group ήταν ο πρώτος κατασκευαστής που εισήγαγε τον συνδυασμό του καταλυτικού μετατροπέα NOx και του συστήματος SCR στα μοντέλα αυτοκινήτων μαζικής παραγωγής.

Από το 2006, τα αυτοκίνητα με κινητήρα diesel έχουν εφοδιαστεί επιπρόσθετα με φίλτρα σωματιδίων στον βασικό εξοπλισμό τους με σκοπό τη μείωση των σωματιδιακών ρύπων. Ομοίως, ειδικά φίλτρα σωματιδίων εισάγονται σταδιακά και στα μοντέλα με κινητήρα βενζίνης.

Με αυτόν τον τρόπο, η MINI καταφέρνει να συμμορφωθεί με τα χαμηλά όρια τιμών των προδιαγραφών εκπομπής ρύπρων EU6c, που θα ισχύσουν υποχρεωτικά για όλα τα νέα αυτοκίνητα από τον Σεπτέμβριο του 2018. Οι προδιαγραφές εκπομπών ρύπων EU6c ορίζουν χαμηλότερα όρια εκπομπών σωματιδίων για τους κινητήρες βενζίνης σε σχέση με τις προδιαγραφές EU6b. Τα ίδια όρια ισχύουν και για τα αυτοκίνητα με κινητήρες diesel στον κύκλο οδήγησης που ορίζονται από τις προδιαγραφές EU6b και EU6c.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ EU.

dam Image

ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΟΡΙΑ. ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ.

Οι προδιαγραφές εκπομπών ρύπων EU ορίζουν τα όρια εκπομπών ρύπων όπως οξείδια αζώτου και σωματίδια που ισχύουν εντός της ΕΕ. Τα όρια διαφοροποιούνται ανάλογα με τον κινητήρα και τον τύπο αυτοκινήτου. Προς όφελος της προστασίας του κλίματος και της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, τα όρια γίνονται όλο και πιο αυστηρά. Αυτό θέτει τους κατασκευαστές αυτοκινήτων αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις.

ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΟΥ. ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ WLTP;

WLTP είναι τα αρχικά των λέξεων "Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure" (Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμών Ελαφρών Οχημάτων). 

Πρόκειται για μια νέα διαδικασία δοκιμών για έναν πιο ρεαλιστικό προσδιορισμό των τιμών κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2, η οποία θα είναι νομικά δεσμευτική για όλα τα αυτοκίνητα από τον Σεπτέμβριο του 2018. Το WLTP θα  αντικαταστήσει την προηγούμενη διαδικασία NEDC.   

> Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται εδώ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ WLTP;


Η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές ρύπων σε ένα αυτοκίνητο εξαρτώνται από τον τρόπο οδήγησης, μεταξύ άλλων παραγόντων. Για τον λόγο αυτό, συλλέχθηκαν δεδομένα από όλον τον κόσμο για το WLTP. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό τεσσάρων αντιπροσωπευτικών φάσεων με διαφορετικές μέσες ωριαίες ταχύτητες: χαμηλή, μέτρια, υψηλή και πολύ υψηλή. Σε κάθε μία από αυτές τις φάσεις, εφαρμόζονται διαφορετικής έντασης επιταχύνσεις, επιβραδύνσεις και ακινητοποιήσεις, έτσι ώστε να απεικονιστούν οι συνθήκες που προσεγγίζουν περισσότερο τον πραγματικό τρόπο οδήγησης στην καθημερινότητα. Ο συνδυασμός αυτών των φάσεων αποτελεί τον κύκλο οδήγησης, ο οποίος θα ανακοινώνεται με τη μορφή συνδυασμένης τιμής στα στοιχεία του κατασκευαστή. Επειδή τα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα χρησιμοποιούνται κυρίως σε αστικές περιοχές, ο κύκλος οδήγησής τους περιλαμβάνει και μία 5η φάση: τη φάση City. Αυτή αποτελείται από τις μέσες ταχύτητες των φάσεων χαμηλής και μέτριας ταχύτητας.

Πώς αντιμετωπίζει η MINI τις νέες μεθόδους δοκιμών στο WLTP;

Η MINI εργάζεται ήδη για τη μετάβαση στη νέα διαδικασία δοκιμών και εμπλουτίζει σταδιακά την γκάμα προϊόντων της με νέα αυτοκίνητα, νέες εκδόσεις κινητήρων και τεχνικές αναθεωρήσεις. Έτσι εξασφαλίζεται ότι όλα τα αυτοκίνητα του στόλου του BMW Group συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

Είναι θέμα αρχής: τα αυτοκίνητα του BMW Group συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες νομικές απαιτήσεις. Αυτό το επιβεβαιώνουν τα σχετικά αποτελέσματα από τις εθνικές και διεθνείς επίσημες έρευνες.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ WLTP ΓΙΑ ΜΕΝΑ;

Με την εφαρμογή του WLTP, οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 που ανακοινώνονται, θα προσεγγίζουν τις τιμές που επιτυγχάνονται σε πραγματικές συνθήκες. Ανεξαρτήτως αυτού, λαμβάνοντας υπόψη τον πρόσθετο ειδικό εξοπλισμό στις μετρήσεις WLTP, υπολογίζονται πιο ρεαλιστικές τιμές καθώς βασίζονται στην προσωπική διαμόρφωση του αυτοκινήτου σας. Ταυτόχρονα, όμως, οι πιο ρεαλιστικές τιμές μεταφράζονται σε υψηλότερες τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 για αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, καθώς και σε μικρότερη αυτονομία για ηλεκτρικά αυτοκίνητα (συμπεριλαμβανομένων των plug-in υβριδικών). Ενδέχεται να προκύψουν αυξημένα τέλη κυκλοφορίας βασιζόμενα στις εκπομπές CO2, ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία της εκάστοτε χώρας. 

> Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται εδώ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ RDE;

RDE είναι τα αρχικά των λέξεων "Real Driving Emissions" (Πραγματικές Εκπομπές Ρύπων κατά την Οδήγηση). Αυτή είναι μια νέα διαδικασία για τον προσδιορισμό των εκπεμπόμενων ρύπων όπως τα οξείδια του αζώτου (NOx) και τα σωματίδια. Καθοριστικός παράγοντας είναι το γεγονός ότι οι μετρήσεις πραγματοποιούνται στο δρόμο υπό ρεαλιστικές συνθήκες οδήγησης και όχι στο εργαστήριο. Για τον σκοπό αυτό, τοποθετείται στην εξάτμιση του αυτοκινήτου δοκιμής μια συσκευή γνωστή ως PEMS (Portable Emissions Measurement System – Φορητό Σύστημα Μέτρησης Εκπομπών Ρύπων). 

> Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται εδώ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EU6;

Euro 6 ονομάζεται το τρέχον πρότυπο προδιαγραφών εκπομπών ρύπων. Αυτό ορίζει χαμηλότερα όρια εκπομπών σωματιδίων και οξειδίων αζώτου σε σχέση με το EU5. Από τον Σεπτέμβριο του 2018*, οι προδιαγραφές εκπομπών ρύπων EU6c θα είναι δεσμευτικές και, σε σχέση με τις προδιαγραφές EU6b, θα ορίζουν ακόμα πιο χαμηλά όρια εκπομπής σωματιδίων για τα αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης. Οι ίδιες οριακές τιμές ισχύουν και για τα αυτοκίνητα με κινητήρες diesel στον κύκλο οδήγησης που ορίζονται από τις προδιαγραφές EU6b και EU6c. Στις προδιαγραφές EU6d-TEMP από τον Σεπτέμβριο του 2019* και EU6d από τον Ιανουάριο του 2021* θα ορίζονται ελαφρώς χαμηλότερες τιμές ορίων για τα σωματίδια και τα οξείδια του αζώτου, σύμφωνα με το RDE.

*Ισχύει για νέα αυτοκίνητα. Οι νέοι τύποι αυτοκινήτων θα πρέπει να πληρούν 1 χρόνο νωρίτερα τις νέες προδιαγραφές εκπομπών ρύπων.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ "ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ" (SCR);

Για να είναι δυνατή η περαιτέρω μείωση των τιμών εκπομπών ρύπων ενός αυτοκινήτου, τροφοδοτείται υγρή αμμωνία, με την ονομασία AdBlue®, στο σύστημα εξάτμισης των κινητήρων diesel. Η Επιλεκτική Καταλυτική Αναγωγή (SCR) με AdBlue® μειώνει τα οξείδια του αζώτου μέχρι και κατά 90%. Αυτό που μένει είναι υδρατμοί, άζωτο και CO2.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ BLUEPERFORMANCE;

Η MINI εφαρμόζει την τεχνολογία BMW BluePerformance για να μειώσει ακόμα περισσότερο τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου των αυτοκινήτων της. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει την περαιτέρω βελτιστοποίηση των επιδόσεων των κινητήρων diesel όσον αφορά τις εκπομπές ρύπων. Εκτός από το φίλτρο σωματιδίων diesel και τον καταλυτικό μετατροπέα NOx, ορισμένα αυτοκίνητα εξοπλίζονται με καταλυτικό μετατροπέα SCR (SCR = Selective Catalytic Reduction – Επιλεκτική Καταλυτική Αναγωγή) με τεχνολογία έγχυσης AdBlue®, ο οποίος εγγυάται σημαντική μείωση των οξειδίων του αζώτου που περιέχονται στα καυσαέρια.

 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ;

Το φίλτρο σωματιδίων είναι ένα μέτρο για τη μείωση των σωματιδίων που εκπέμπουν οι κινητήρες diesel και οι κινητήρες βενζίνης.