Η μηνιαία δόση €199 έχει υπολογιστεί με το πρόγραμμα MINI SELECT για το όχημα ΜΙΝΙ One Clubman με αξία οχήματος €25.065, προκαταβολή €11.040 και τελευταία μεγάλη δόση €8.773. Ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο 7.9%, πλέον εισφοράς 0,6% Ν. 128/75, άτοκη προστασία δανείου €353, έξοδα φακέλου €280, συνολικό ποσό πίστωσης €14.378, διάρκεια 48 μηνών, συνολικό ποσό καταβολής €29.647 , ΣΕΠΠΕ 9,50%. Προαπαιτούμενη 6μηνη ή 12μηνη ασφάλιση οχήματος.