* Η μηνιαία δόση έχει υπολογιστεί για το μοντέλο MINI One Clubman με το πρόγραμμα ALL IN MINI της ΜΙΝΙ Financial Services με αξία οχήματος €24.920, προκαταβολή €11.060, ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο 4,9%, πλέον εισφοράς 0,6% Ν. 128/75, διάρκεια 48 μήνες, τελευταία μεγάλη δόση €9.220, άτοκη χρηματοδοτούμενη ασφάλεια (Top Cover) €1.970, άτοκη προστασία δανείου €349, έξοδα φακέλου €280, συνολικό ποσό πίστωσης €16.178, συνολικό ποσό καταβολής €30.086 και ΣΕΠΠΕ 6,25%.