Η μηνιαία δόση €179 έχει υπολογιστεί με το πρόγραμμα MINI SELECT της MINI Financial Services με αξία οχήματος MINI One Clubman €24.920, προκαταβολή €10.970, ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο 6,9%, πλέον εισφοράς 0,6% Ν. 128/75, διάρκεια 48 μήνες, τελευταία μεγάλη δόση €9.220, άτοκη προστασία δανείου €351, έξοδα φακέλου €280, συνολικό ποσό πίστωσης €14.301, συνολικό ποσό καταβολής €29.076, και ΣΕΠΠΕ 8,38%. Προαπαιτούμενη 6μηνη ή 12μηνη ασφάλιση οχήματος.