θυγατρικές εταιρείες

dam Image
θυγατρικές εταιρείες

BMW Austria Bank GmbH, Siegfried-Marcus-Straße 24, 5021 Salzburg, Αυστρία

 

BMW Austria Bank GmbH (Υποκατάστημα Αθηνών), Λεωφόρος Κύμης & Σενέκα 10, Κηφισιά, 145 64, Ελλάδα

 

BMW Austria Ges. m. b. H., Siegfried-Marcus-Straße 24, 5021 Salzburg, Αυστρία

 

BMW Austria Leasing GmbH, Siegfried-Marcus-Straße 24, 5021 Salzburg, Αυστρία

 

BMW Czech Republic s.r.o., Bucharova 2817/13, Stodůlky, 158 00 Prague 5, the Czech Republic

 

BMW Slovenská republika s.r.o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, Slovak Republic

 

BMW Romania S.R.L., 42-44 București – Ploiești Road, Băneasa Business & Technology Park, Building B, Wing B2, 3rd Floor, Room 4, District 1, Bucharest 013696, Romania

 

BMW Slovenia, distribucija motornih vozil, d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenia

 

BMW Bulgaria EOOD, 55 Nikola Vaptsarov Blvd., EXPO 2000, Lozenets Region, Sofia 1407, Bulgaria

 

BMW Vertriebs GmbH, Siegfried-Marcus-Straße 24, 5021 Salzburg, Αυστρία