Έλεγχος Απόστασης Παρκαρίσματος MINI, πίσω

Διαθέσιμη τιμή εφόσον ζητηθεί. Παρακαλούμε επικοινώνησε με τον Επίσημο Έμπορο.

Διευκολύνει τη στάθμευση και τους ελιγμούς σε στενούς χώρους. Τα εμπόδια αναγνωρίζονται μέσω τεσσάρων αισθητήρων από απόσταση περ. 1,5 μέτρου και δηλώνονται με ηχητικό σήμα. Οι αισθητήρες του Park Distance Control εγκαθίστανται στον πίσω προφυλακτήρα.


Κωδικός: 66 20 2 408 603.

Οι τιμές που αναφέρονται ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.