ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ MINI ΓΙΑ ΤΑ COOKIES.

dam Image

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ COOKIE;

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο που αποθηκεύει τις ρυθμίσεις Internet. Σχεδόν κάθε ιστοσελίδα χρησιμοποιεί την τεχνολογία cookie. Λαμβάνεται από το πρόγραμμα περιήγησής σου κατά την πρώτη επίσκεψη σε μια ιστοσελίδα. Όταν ο χρήστης επισκεφτεί την επόμενη φορά την ιστοσελίδα από την ίδια συσκευή, το cookie και οι αποθηκευμένες σε αυτό πληροφορίες, είτε θα επιστρέφονται στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε (cookie που εγκαθίσταται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας που επισκέπτεται ο χρήστης - "first-party cookie"), είτε θα αποστέλλονται σε μία άλλη ιστοσελίδα στην οποία αυτό ανήκει (cookie που εγκαθίσταται από άλλους/τρίτους παρόχους "third-party cookie"). Το cookie επιτρέπει στην ιστοσελίδα να εντοπίζει ότι την έχεις προηγουμένως επισκεφτεί από αυτό το πρόγραμμα περιήγησης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επιτρέπει την προσαρμογή του εμφανιζόμενου περιεχομένου. Ορισμένα cookies είναι εξαιρετικά χρήσιμα, καθώς μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία χρήστη κατά το άνοιγμα μιας ιστοσελίδας την οποία επισκέφθηκες ήδη αρκετές φορές. Με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείς την ίδια συσκευή και το ίδιο πρόγραμμα περιήγησης, τα cookies θυμούνται για παράδειγμα τις προτιμήσεις σου για τη χρήση της ιστοσελίδας και προσαρμόζουν το εμφανιζόμενο περιεχόμενο ανάλογα με τα προσωπικά σου ενδιαφέροντα και ανάγκες. Ανάλογα με τη λειτουργία τους και τον προβλεπόμενο σκοπό, τα cookies μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις κατηγορίες*: Απαραίτητα cookies, cookies επιδόσεων, cookies λειτουργικότητας, cookies για προωθητικούς σκοπούς.

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

COOKIES ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

Τα απαραίτητα cookies, που αναφέρονται επίσης και ως "απολύτως απαραίτητα" cookies, διασφαλίζουν τις λειτουργίες, χωρίς τις οποίες δεν θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτήν την ιστοσελίδα όπως έχει σχεδιαστεί. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τη MINI και για τον λόγο αυτό αποτελούν τα λεγόμενα first-party cookies. Αποθηκεύονται στη συσκευή του χρήστη μόνο κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιήγησης. Τα απαραίτητα cookies εξασφαλίζουν, για παράδειγμα, ότι όταν ανοίγεις την εφαρμογή διαμόρφωσης αυτοκινήτων, θα προβάλλεται η κατάλληλη έκδοση, στην οποία ο σχετικός με το εύρος ζώνης όγκος δεδομένων θα αντιστοιχεί με τη σύνδεση Internet που χρησιμοποιείς. Για παράδειγμα, όταν αλλάζεις ιστοσελίδες, αυτά τα cookies διασφαλίζουν τη λειτουργικότητα μίας μετάβασης από το "http" στο "https" και επομένως και τη συμμόρφωση προς αυξημένες προδιαγραφές ασφαλείας για τη μετάδοση δεδομένων. Τέλος, ένα cookie της κατηγορίας αυτής αποθηκεύει την επιλογή σου σχετικά με τη χρήση των cookies στην ιστοσελίδα μας. Δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σου για τη χρήση των απαραίτητων cookies. Τα απαραίτητα cookies δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν με χρήση αντίστοιχης επιλογής σε αυτή την ιστοσελίδα. Γενικά, μπορείς να απενεργοποιείς τα cookies οποιαδήποτε στιγμή από το πρόγραμμα περιήγησης. 

Παραδείγματα cookies που δεν απαιτούν συγκατάθεση / κατάλογος cookies που δεν απαιτούν συγκατάθεση:
 

ΟΝΟΜΑ COOKIE ΣΚΟΠΟΣ ΛΗΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CC_CONSENTCOOKIE

This cookie belongs to the category of strictly necessary cookies and is set to store the user consent. It makes sure that a consent disclaimer is visible only once per user in the same session. Once a disclaimer is displayed this cookie value will be changed to true.

365 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ COOKIES
cc_cookiesComponentDisplayed This cookie is set by Adobe Site Catalyst to determine whether cookies are enabled in the browser. This cookie is stored at the domain of the page. 10 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ COOKIES
CC_COMPARE_MODEL COMPARE BASKET: STORE MODEL TO COMPARE IT WITH ANOTHER ONE. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ COOKIES
CC_MYMINI_MODELS MYMINI VEHICLE FEATURES ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ COOKIES
CC_CONFIGURED_MODEL CONFIGURED VEHICHLE FEATURE. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ COOKIES
CC_HMC_USER_SELECTED_FILTERS HELPMECHOOSE - STORE MARKET OR USER DEFINED FILTER VALUES. IN ADDITION A MODEL CAN BE STORED TO COMPARE IT 31 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ COOKIES
CC_COMPARE_MODEL HELPMECHOOSE - STORE MARKET OR USER DEFINED FILTER VALUES. IN ADDITION A MODEL CAN BE STORED TO COMPARE IT 31 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ COOKIES
CC_HMC_MARKET_FILTERS HELPMECHOOSE - STORE MARKET OR USER DEFINED FILTER VALUES. IN ADDITION A MODEL CAN BE STORED TO COMPARE IT 31 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ COOKIES
JSESSIONID This strictly-necessary cookie is used by JavaServer Pages to identify users anonymously across a session. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ COOKIES
cc_ie_popup This cookie is used to flag if the IE Popup should be displayed. Session Essential Cookies
History.store This is a cookie which is necessary for the handling of the browser back button. Session Essential Cookies

ΤΑ COOKIES ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

Τα cookies που απαιτούν συγκατάθεση σε αυτήν την ιστοσελίδα, είτε βάσει του έννομου συμφέροντός μας είτε με τη συγκατάθεσή σας. Τα cookies που δεν είναι απαραίτητα για τη χρήση της ιστοσελίδας σύμφωνα με τον προηγούμενο ορισμό, εκτελούν σημαντικές λειτουργίες. Χωρίς αυτά τα cookies, οι λειτουργίες που επιτρέπουν την εύκολη περιήγηση στην ιστοσελίδα μας, π.χ. προσυμπληρωμένες φόρμες, δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες. Οι ρυθμίσεις που έχετε ορίσει δεν θα αποθηκεύονται και επομένως θα πρέπει να καταχωρούνται εξαρχής σε κάθε σελίδα. Επιπλέον, δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες σας με εξατομικευμένες προσφορές. Η MINI ενσωματώνει σε αυτήν την ιστοσελίδα και περιεχόμενο από τρίτα μέρη. Ένα παράδειγμα αποτελεί η ενσωμάτωση των βίντεο του YouTube. Αυτοί οι τρίτοι πάροχοι μπορούν θεωρητικά να εγκαταστήσουν cookies καθώς επισκέπτεστε την ιστοσελίδα MINI, λαμβάνοντας π.χ. την πληροφορία ότι ανοίξατε μια ιστοσελίδα MINI. Παρακαλούμε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες των τρίτων παρόχων για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies που κάνουν. Εάν, ως γενική αρχή, έχετε επιλέξει να μην δίνετε τη συγκατάθεσή σας στη χρήση cookies που απαιτούν τη συγκατάθεσή σας, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή που έχετε δώσει ή να απενεργοποιήσετε τα cookies, βάσει του έννομου συμφέροντός μας, για να προχωρήσετε στην αρχική προβολή της σελίδας σας βλ. "Επιλογές cookie") θα έχετε στη διάθεσή σας μόνο τις λειτουργίες της ιστοσελίδας για τις οποίες μπορούμε να εγγυηθούμε τη χρήση χωρίς αυτά τα cookies. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα σας είναι διαθέσιμες οι περιοχές της ιστοσελίδας μας που προσφέρουν την τεχνική δυνατότητα ενσωμάτωσης περιεχομένου τρίτων παρόχων και συνεπώς την εγκατάσταση cookies τρίτων παρόχων. Θα ενημερωθείτε σχετικά από αντίστοιχο μήνυμα. Εάν ωστόσο θέλετε να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας στην εν λόγω περίπτωση, αυτό θα είναι μόνο εφικτό εάν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies που απαιτούν συγκατάθεση. Ενεργοποιήστε την επιλογή της συγκατάθεσης που διατίθεται στο αντίστοιχο σημείο της ιστοσελίδας μας. Κατάλογος cookies που απαιτούν συγκατάθεση ή βασει του έννομου συμφέροντός μας που μπορούν να απενεργοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή:
 

ΟΝΟΜΑ COOKIE ΣΚΟΠΟΣ ΛΗΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CC_DIGITAL_EVENTATTRIBUTES ADOBE WEB ANALYTICS COOKIES HAVE THE PURPOSE TO:TRACK EVENTS BETWEEN PAGE VIEWS; TRACK PROFILE BETWEEN PAGE VIEWS; TEST WHETHER WE CAN SET COOKIES; TRACK A USER'S SESSION ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ COOKIES ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
CC_DIGITAL_PROFILECOOKIE ADOBE WEB ANALYTICS COOKIES HAVE THE PURPOSE TO:TRACK EVENTS BETWEEN PAGE VIEWS; TRACK PROFILE BETWEEN PAGE VIEWS; TEST WHETHER WE CAN SET COOKIES; TRACK A USER'S SESSION ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ COOKIES ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
CC_FAVORITE_MODEL FAVOURITE MODEL - STORE FAVOURITE CAR 31 ΗΜΕΡΕΣ COOKIES ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
DLC Stores the dynamic lead context parameter 1 ΜΗΝΑΣ COOKIES ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
DOUBLECLICK BID MANAGER / GOOGLE Saves cookies for remarketing and conversion tracking

OPT-OUT

PRIVACY POLICY

540 ΗΜΕΡΕΣ COOKIES ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
FACEBOOK Saves cookies for remarketing

OPT-OUT

PRIVACY POLICY

180 ΗΜΕΡΕΣ COOKIES ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
GOOGLE ADWORDS Saves cookies for remarketing

OPT-OUT

PRIVACY POLICY

540 ΗΜΕΡΕΣ COOKIES ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
FACEBOOK PIXEL Saves cookies for remarketing

OPT-OUT

PRIVACY POLICY

180 ΗΜΕΡΕΣ COOKIES ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
bw This cookie delivers multimedia content according to the user's technical requirements. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ COOKIES ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
AMCV_###@AdobeOrg This cookie is set by Adobe Experience Cloud to store a visitor ID that is used across Experience Cloud Solutions. The Visitor ID service uses JavaScript to store a unique visitor ID in an AMCV_###@AdobeOrg cookie, where ### represents a random string of characters. This cookie is stored at the domain of the website. 2 ΧΡΟΝΙΑ COOKIES ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
demdex This cookie sets a unique ID per user as part of the Adobe Audience Manager. Adobe Audience Manager relies on several cookies to perform different functions such as assigning IDs, recording data calls, error tracking and testing to see if cookies can be set. The demdex cookie helps the Audience Manager to perform functions such as visitor identification, ID synchronization, segmentation, modeling and reporting. 6 ΜΗΝΕΣ COOKIES ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
demdex This cookie sets a unique ID per user as part of the Adobe Audience Manager. Adobe Audience Manager relies on several cookies to perform different functions such as assigning IDs, recording data calls, error tracking and testing to see if cookies can be set. The demdex cookie helps the Audience Manager to perform functions such as visitor identification, ID synchronization, segmentation, modeling and reporting. 6 ΜΗΝΕΣ COOKIES ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ / ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
AMCVS_###@AdobeOrg This cookie is set by Adobe Experience Cloud to store a visitor ID that is used across Experience Cloud Solutions. The Visitor ID service uses JavaScript to store a unique visitor ID in an AMCV_###@AdobeOrg cookie, where ### represents a random string of characters. This cookie is stored at the domain of the website. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ COOKIES ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
cc_digital_testcookie This cookie belongs to the category of Performance cookies and is set by Adobe Web Analytics. It stores the result of a cookie allowance test, to check if a user has given permission to set cookies. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ COOKIES ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
cc_gcdmCampaignInfo This cookie stores information in case the present website visit is based on our advertising activities on a different website. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ COOKIES ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
cc_digital_sessioncookie This Adobe Web Analytics cookie serves to generally examine events and user profiles between page visits and user meetings to check whether cookies can be placed. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ COOKIES ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
cc_digital_usercookie This cookie belongs to the category of Performance cookies and is used to hold the user session by means of an anonymous session- or visitor-ID. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ COOKIES ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
s_fid This cookie name is associated with the analytics service provided by Adobe's Site Catalyst product suite. It is a new cookie introduced in 2013 as a 'fallback' visitor identifier where the s_vi cookie normally used for this purpose is blocked. It contains a randomly generated, unique id., fallback unique visitor ID and time/date stamp. 2 ΧΡΟΝΙΑ COOKIES ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
s_lv This cookie is associated with Adobe Analytics and provides any anonymized website use data for collecting the visits and the time of the last visit of the user. 2 ΧΡΟΝΙΑ COOKIES ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
s_lv_s This cookie is used to capture the number of days since a user last visited the website. 2 ΧΡΟΝΙΑ COOKIES ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
gpv_pn This session cookie by Adobe Analytics stores information about the name of the previously visited page. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ COOKIES ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
s_cc This Adobe Site Catalyst cookie determines whether cookies are enabled in the browser. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ COOKIES ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
cc_favourite_model This cookie stores the information on the selected favourite vehicle model of the user. 1 ΜΗΝΑΣ COOKIES ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
cc_country_preferences This cookie stores information about the user's country selection. 1 ΜΗΝΑΣ COOKIES ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
s_sq This Adobe Site Catalyst cookie stores information about the previous link clicked within the site. This cookie is set and read by the JavaScript code when the ClickMap functionality and the ActivityMap functionality are enabled. It contains information about the previous link that was clicked by the user. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ COOKIES ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
mini-id This session cookie belongs to the category of Performance Cookies and creates a tracking cookie for the purpose of web analytics. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ COOKIES ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
__### This is a session cookie set by YouTube. The placeholder ``###`` holds a number. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ COOKIES ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
yt-player-two-stage-token This cookie belongs to the category of Functionality Cookies and stores the user's video player preferences when using embedded YouTube videos. ΠΟΤΕ COOKIES ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
PREF This cookie, which may be set by Google or Doubleclick, may be used by advertising partners to build a profile of interests to show relevant ads on other sites. It works by uniquely identifying your browser and device. 2 ΧΡΟΝΙΑ COOKIES ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ / ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
yt-remote-device-id This cookie is set by the YouTube channel plugin to store user settings. ΠΟΤΕ COOKIES ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
yt-remote-connected-devices This cookie stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. ΠΟΤΕ COOKIES ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
yt-remote-session-app This cookie stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ COOKIES ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
yt-remote-session-name This cookie stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ COOKIES ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
yt-remote-fast-check-period This cookie stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ COOKIES ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
yt-remote-cast-installed This cookie stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ COOKIES ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
yt-remote-cast-available This HTML storage key is used to regulate the behavior of the integrated YouTube video player.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ

COOKIES ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
yt.innertube::nextId This cookie stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. ΠΟΤΕ COOKIES ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
yt.innertube::requests This cookie stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. ΠΟΤΕ COOKIES ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
VISITOR_INFO1_LIVE This cookie is set by YouTube to measure your bandwidth to determine whether you get the new player interface or the old. 6 ΜΗΝΕΣ COOKIES ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
GPS This cookie registers a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location. 30 ΛΕΠΤΑ COOKIES ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ / ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
YSC This cookie is set by the YouTube video service on pages with embedded YouTube videos. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ COOKIES ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
test_storage ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ COOKIES ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
usbl.###.c.### This cookie is set by the Usabilla dialogs. These dialogs are used for user polls. The cookie stores the information whether a dialogue has been shown to the website user already. ΠΟΤΕ COOKIES ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
check ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ COOKIES ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
mbox This cookie is set by Adobe SiteCatalyst analytics software and is used for measuring the performance of page content using A/B split testing. It stores the mbox session ID. 2 ΧΡΟΝΙΑ COOKIES ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
minidtm_perf This cookie captures the page load speed (sub-network, server, browser) including the URL to control performance optimization measures. 30 ΛΕΠΤΑ COOKIES ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
pageViewCount This cookie counts total page-views across sessions. 1 ΜΗΝΑΣ COOKIES ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
evo5_MINI This cookie stores interests and scores for each visitor. 6 ΜΗΝΕΣ COOKIES ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
cc_digital_individualization This item is used to store non user related nor traceable configuration information from the MINI visualizer in order to customize product visualizations within the product pages. Never Functional Cookies
cc_digital_openarea This item is used to store non user related nor traceable information like configuration-ID, selected dealer or selected finacial product to enter the online sales process or to restart it at a later point in time. Never Functional Cookies
cc_minicom_language This cookie is set to remember the language selection of the user to improve the user journey for returning visitors. 1 year Functional Cookies
cc_preferred_dealer This functional cookie stores the preferred BMW dealer selected by the anonymous user on the website, hence subsequent requests for services do not require repeated selection by the user. 1 month Functional Cookies
gcdm-preferredDealer This functional cookie stores the preferred BMW dealer selected by the anonymous user on the website, hence subsequent requests for services do not require repeated selection by the user. Never Functional Cookies
jwplayer.mute This cookie is used for saving the muting state of a specific Video Player. Session Functional Cookies
jwplayer.volume This cookie is used for saving the volume level of a specific Video Player. Session Functional Cookies
hits2leads-storage

THIS LOCAL STORAGE KEEPS TRACK OF ACTIVITIES WHICH ARE USED FOR BEHAVIOURAL ANALYSIS (REAL TIME IN BROWSER ONLY) AND PERSONALIZED OFFERS.

NEVER

FUNCTIONAL COOKIES

*ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ.

Ανάλογα με τη λειτουργία τους και τον προβλεπόμενο σκοπό, τα cookies μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις κατηγορίες*: Απαραίτητα cookies, cookies επιδόσεων, cookies λειτουργικότητας, cookies για προωθητικούς σκοπούς.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ COOKIES.

Τα απαραίτητα cookies είναι απαραίτητα για την περιήγηση σε μια ιστοσελίδα και τη χρήση των λειτουργιών της. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορεί να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα, π.χ. για τη διατήρηση ενεργειών που εκτελούνται κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης (εισαγωγή κειμένου ή διαμόρφωση αυτοκινήτου), όταν ο χρήστης μεταβαίνει μεταξύ διαφορετικών σελίδων εντός της ιστοσελίδας.

COOKIES ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Τα cookies λειτουργικότητας επιτρέπουν σε μια ιστοσελίδα να αποθηκεύει λεπτομέρειες που έχουν ήδη παρασχεθεί (π.χ. επιλογή αξεσουάρ σε μια διαμόρφωση αυτοκινήτου) και να προσφέρει στον χρήστη βελτιωμένες, πιο εξατομικευμένες λειτουργίες. Τα cookies λειτουργικότητας χρησιμοποιούνται π.χ. για την ενεργοποίηση λειτουργιών όπως η αναπαραγωγή βίντεο. Αυτά τα cookies συλλέγουν ανώνυμες πληροφορίες, δεν μπορούν να ανιχνεύσουν τις κινήσεις σου σε άλλες ιστοσελίδες.

COOKIES ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ.

Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας ιστοσελίδας – για παράδειγμα, ποιες σελίδες ανοίγει πιο συχνά ο επισκέπτης ή εάν προκύπτουν μηνύματα σφάλματος από μια σελίδα. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του χρήστη. Οι πληροφορίες θα συγκεντρωθούν και θα αναλυθούν χωρίς αντιστοίχιση σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας και συνεπώς της εμπειρίας χρήστη.

COOKIES ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

Τα cookies για προωθητικούς σκοπούς χρησιμοποιούνται για την προβολή διαφημίσεων που σχετίζονται με συγκεκριμένους χρήστες και προσαρμόζονται με τα ενδιαφέροντά τους. Χρησιμοποιούνται επίσης για τον περιορισμό της συχνότητας προβολής μίας διαφήμισης και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των προωθητικών ενεργειών. Καταγράφουν εάν έχεις επισκεφθεί μία ιστοσελίδα ή όχι. Αυτή η πληροφορία μπορεί να διαβιβαστεί σε τρίτους, π.χ. διαφημιστές. Τα cookies που αποσκοπούν στη βελτίωση της επικοινωνίας με στοχευμένες ομάδες και της διαφήμισης συχνά είναι συνδεδεμένα με λειτουργίες σελίδων τρίτων μερών.

ΧΡΗΣΗ COOKIES ΣΤΟ WWW.MINI.COM.GR

Όπως και στις περισσότερες ιστοσελίδες που επισκέπτεσαι, έτσι και το www.mini.com.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία χρήστη, τόσο για τις μοναδικές όσο και τις επαναλαμβανόμενες επισκέψεις στην ιστοσελίδα. Αυτό σου επιτρέπει, για παράδειγμα, να μετακινείσαι γρήγορα και εύκολα μεταξύ των σελίδων, να αποθηκεύεις τη διαμόρφωση του αυτοκινήτου σου και να χρησιμοποιείς τις υπηρεσίες του GoogleMaps. Τα cookies εγκαθίστανται από την ιστοσελίδα μας (first-party cookies) ή από άλλες ιστοσελίδες, περιεχόμενο εκ των οποίων εμφανίζεται στη δική μας ιστοσελίδα (third-party cookies). Αυτοί οι τρίτοι πάροχοι μπορούν να εγκαταστήσουν cookies όταν συνδέεσαι στις ιστοσελίδες τους και επισκέπτεσαι τη δική μας ιστοσελίδα. Η BMW Ηellas δεν ελέγχει τις ρυθμίσεις των cookies αυτών των ιστοσελίδων. Παρακαλoύμε να επισκεφθείς τις ιστοσελίδες των τρίτων παρόχων για να λάβεις περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ COOKIES.

Το αρχικό πεδίο σάς προσφέρει τη δυνατότητα να αποδεχθείς ή να απορρίψεις τη χρήση cookies που απαιτούν συγκατάθεση. Μπορείς επίσης να απορρίψεις ή να διαγράψεις cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σου. Για τη διαχείριση των cookies, τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης σου επιτρέπουν είτε να απορρίπτεις ή να αποδέχεσαι όλα τα cookies, είτε να αποδέχεσαι μόνο συγκεκριμένους τύπους cookie. Τη διαδικασία διαχείρισης και διαγραφής των cookies θα τη βρεις στη λειτουργία βοήθειας του προγράμματος περιήγησης. Εάν επιθυμείς να περιορίσεις τη χρήση των cookies, δεν θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις όλες τις λειτουργίες αλληλεπίδρασης της ιστοσελίδας μας.

COOKIES ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΗ.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί την τεχνολογία Adobe για τη συλλογή πληροφοριών αναφορικά με το πώς οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της. Αυτά τα cookies επιδόσεων ορίζονται στην αρχική είσοδο στην ιστοσελίδα και βασίζονται στο έννομο συμφέρον μας να κατανοήσουμε καλύτερα τη χρήση της ιστοσελίδας από τους επισκέπτες για περαιτέρω σκοπούς προσαρμογής και τροποποίησης. Μπορείς να απενεργοποιήσεις αυτά τα cookies οποιαδήποτε στιγμή, στο κάτω τμήμα της ιστοσελίδας ή στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης σου. Στο πλαίσιο της εφαρμογής Adobe, τα δεδομένα συλλέγονται από το Adobe Analytics και το Adobe Dynamic Tag Management και ανωνυμοποιούνται, επεξεργάζονται και αποθηκεύονται στα κέντρα δεδομένων της Adobe στην Ευρώπη. Εάν επιθυμείς να αντιταχθείς στην πλήρη συλλογή δεδομένων από την Adobe, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το παραπάνω πεδίο ή να ακολουθήσεις τη διαδικασία εξαίρεσης στην ιστοσελίδα της Adobe και να δηλώσεις την αντίρρησή σου: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html. Εάν επιθυμείς την πλήρη εξαίρεση των cookies επιδόσεων της Adobe (opt-out), μπορείς να χρησιμοποιήσεις το παραπάνω πεδίο.
 

Εάν διαγράψεις όλα τα cookies σου, θα πρέπει να εκτελέσεις ξανά τη διαδικασία εξαίρεσης, ακόμα μία φορά ειδικά για τα cookies επιδόσεων της Adobe, διότι σε αυτήν την περίπτωση δεν τεκμηριώνεται πλέον η λειτουργία εξαίρεσης που επιλέξες. Αυτό ισχύει και εάν επισκεφθείς αυτήν την ιστοσελίδα από άλλες συσκευές χρήστη. Εάν το επίπεδο ρυθμίσεων ασφαλείας σου είναι πολύ υψηλό, οπότε το cookie θα αποκλειστεί, δεν θα μπορούμε να διεκπεραιώσουμε το αίτημα εξαίρεσής σου. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ενημερωθείς σχετικά και θα πρέπει να επαναλάβεις τη διαδικασία εξαίρεσης με χαμηλότερες ρυθμίσεις ασφαλείας.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ (PLUG-IN) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΕΣΩ FACEBOOK ΣΤΟ WWW.MINI.COM.GR

Στο πλαίσιο της ιστοσελίδας της BMW Hellas με ηλεκτρονική διεύθυνση www.mini.com.gr, χρησιμοποιούνται οι αποκαλούμενες προσθήκες (plug-in) κοινωνικής δικτύωσης μέσω www.facebook.com. Αυτό λειτουργεί από την Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ ("Facebook"). Αυτές οι προσθήκες σημειώνονται με ένα λογότυπο Facebook. Εάν ενεργοποιήσεις την ανενεργή προσθήκη Facebook στην ιστοσελίδα της BMW Hellas με ηλεκτρονική διεύθυνση www.mini.com.gr, το πρόγραμμα περιήγησής σου δημιουργεί μια άμεση σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook. Το περιεχόμενο της προσθήκης μεταφέρεται από το Facebook απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σου και στη συνέχεια ενσωματώνεται στην ιστοσελίδα http://www.facebook.com/policy.php. Η ενσωμάτωση των προσθηκών (plug-ins) σημαίνει ότι το Facebook λαμβάνει τις πληροφορίες που έχεις ανοίξει στην αντίστοιχη σελίδα της ιστοσελίδας της BMW Hellas. Εάν είσαι συνδεδεμένος/η στο Facebook, το Facebook μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψη στο λογαριασμό σου στο Facebook. Μόλις αλληλεπιδράσεις με τις προσθήκες (plug-ins), για παράδειγμα κάνοντας κλικ στην επιλογή "Μου αρέσει", οι αντίστοιχες πληροφορίες αποστέλλονται απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησής σου στο Facebook και αποθηκεύονται εκεί. O σκοπός της συλλογής δεδομένων και επιπλέον επεξεργασίας και χρήσης των δεδομένων από το Facebook, καθώς και τα δικαιώματά σου και οι επιλογές ρυθμίσεων στον τομέα αυτό για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σου μπορούν να βρεθούν στις πληροφορίες της προστασίας των δεδομένων που παρέχονται από το Facebook: http://www.facebook.com/policy.php. Αν δεν θέλεις το Facebook να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπό μας για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με εσένα, δεν πρέπει να ενεργοποιήσεις την ανενεργή προσθήκη (plug-in) κοινωνικής δικτύωσης Facebook κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα της BMW Hellas με ηλεκτρονική διεύθυνση www.mini.com.gr.