Το σύστημα αυτό δεν είναι άμεσα διαθέσιμο!

Να χρησιμοποιηθεί ο αποθηκευμένος Έμπορος;

Υπηρεσία
Εμφάνιση {{dealerPins.length}} MINI Κέντρων.
{{ gcdmDealerData.name }} {{ gcdmDealerData.dist | number:1 }} Μίλια

{{ gcdmDealerData.street }}
{{ gcdmDealerData.additionalStreet }}
{{ gcdmDealerData.postalCode }} {{ gcdmDealerData.city }}
{{ gcdmDealerData.country }}

Κατευθύνσεις
Νέα ΜΙΝΙ
Διαθέσιμος
Μη διαθέσιμος
Εγκεκριμένα μεταχειρισμένα ΜΙΝΙ
Διαθέσιμος
Μη διαθέσιμος
Service
Διαθέσιμος
Μη διαθέσιμος
Τηλ
{{ gcdmDealerData.attributes.phone }}
Παρακαλούμε χρησιμοποίησε την αναζήτηση ακολούθως για να βρεις ένα έμπορο

{{ dealer.poi.values.street }}
{{ dealer.poi.values.additionalStreet }}
{{ dealer.poi.values.postalCode }} {{ dealer.poi.values.city }}
{{ dealer.poi.values.country }}

Κατευθύνσεις
Νέα ΜΙΝΙ
Διαθέσιμος
Μη διαθέσιμος
Εγκεκριμένα μεταχειρισμένα ΜΙΝΙ
Διαθέσιμος
Μη διαθέσιμος
Service
Διαθέσιμος
Μη διαθέσιμος
Τηλ
{{ dealer.poi.values.attributes.phone }}
{{ displayDealer.infoname }} {{ displayDealer.name }} {{ dealer.poi.values.dist | number:1 }} Μίλια

{{ displayDealer.street }}
{{ displayDealer.additionalStreet }}
{{ displayDealer.postalCode }} {{ displayDealer.city }}
Χώρα

Κατευθύνσεις
Go to dealer page

Ευχαριστώ

Συνέχεια