** Οι τιμές σε [ ] ισχύουν για τα αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων Steptronic. Οι προσωρινές τιμές κατανάλωσης καυσίμου έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τον κύκλο οδήγησης ECE.