*** Ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο εξωτερικό και το εσωτερικό του μοντέλου MINI που απεικονίζεται εδώ, στο πλαίσιο των τακτικών ενημερώσεων των προϊόντων. Για οποιαδήποτε ερώτηση, μπορείς να απευθυνθείς στον πλησιέστερο Επίσημο Έμπορο MINI.