Η μηνιαία δόση €259 έχει υπολογιστεί με το πρόγραμμα ALL IN MINI της MINI Financial Services με αξία οχήματος MINI One Cabrio €27.220, προκαταβολή €10.560, ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο 4,9%, πλέον εισφοράς 0,6% Ν. 128/75, διάρκεια 48 μήνες, τελευταία μεγάλη δόση €9.799, άτοκη χρηματοδοτούμενη ασφάλεια (Top Cover) €2.172, άτοκη προστασία δανείου €419, έξοδα φακέλου €280, συνολικό ποσό πίστωσης €19.251, συνολικό ποσό καταβολής €33.045, και ΣΕΠΠΕ 6,16%.