Καινούρια αντλία νερού
Εργασίες που εκτελούνται:
  • Αποστράγγιση των υπαρχόντων ψυκτικών υγρών από το ψυγείο, το δοχείο υγρών φρένων και το μπλοκ κινητήρα.
  • Επαναπλήρωση με ψυκτικό υγρό και εξαέρωση του κυκλώματος ψύξης.
  • Έλεγχος της συγκέντρωσης του υγρού αντιψυκτικής προστασίας στο ψυκτικό υγρό.
  • Τοποθέτηση της καινούριας αντλίας νερού.
  • Οπτικός έλεγχος για τυχόν διαρροές και ζημιές.

 

 

Σημείωση:
Κάθε κινητήρας MINI έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ομοίως, κάθε κινητήρας MINI συνδυάζεται με την ειδικά προσαρμοσμένη για αυτόν αντλία νερού. Σχεδιασμένες με αξεπέραστη ακρίβεια, αυτές οι αντλίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα και στις πιο ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας (περίπου από –25°C έως +150°C). Σε πλήρη συμμόρφωση με τα υψηλά πρότυπα MINI, η έδρασή τους είναι καλαφατισμένη, αντί πρεσαριστή. Επιπλέον, τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη διενέργεια δοκιμής αντοχής 100 ωρών, προκειμένου να διακριβωθεί η ποιότητα άντλησης. Γιατί, όμως, γίνονται όλα αυτά; Επειδή η αντλία νερού MINI παίζει καθοριστικό ρόλο στο να διασφαλιστεί ότι τα άλλα συγκροτήματα του αυτοκινήτου λειτουργούν σωστά − πράγμα που, με τη σειρά του, εγγυάται ότι ολόκληρο το MINI σου είναι σε πολύ καλή λειτουργική κατάσταση.