ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “MINI @ AXDW”

 

1.        Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "BMW ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ" και έδρα την Κηφισιά Αττικής, Λεωφ. Κύμης και οδό Σενέκα 10, ΤΚ 14564 (εφεξής "BMW Ελλάς") προκηρύσσει διαγωνισμό στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί μέσω του λογαριασμού "MINI Hellas" που διατηρεί στο Instagram (https://www.instagram.com/minihellas). Ο διαγωνισμός δεν διενεργείται από το Instagram, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Instagram.

2.        Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι (α) είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, (β) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και (γ) παρευρίσκονται ως προσκεκλημένοι στην εκδήλωση 24η Εβδομάδα Μόδας/ Athens Xclusive Designers Week, η οποία θα λάβει χώρα από την 1η έως και την 4η Νοεμβρίου 2018, με κεντρική τοποθεσία διεξαγωγής το Ζάππειο Μέγαρο (η "Εκδήλωση"). Έκαστος εκ των προσκεκλημένων θα ενημερωθεί για το διαγωνισμό μέσω ειδικής κάρτας ΜΙΝΙ η οποία θα εμπεριέχεται σε αναμνηστική τσάντα (goodie bag) την οποία θα λάβει κατά την επίσκεψή του στην Εκδήλωση καθώς ή/και από την ομάδα προώθησης της μάρκας ΜΙΝΙ που θα βρίσκεται στους χώρους της Εκδήλωσης. Εξαιρούνται από το διαγωνισμό τα ανίκανα προς δικαιοπραξία άτομα, οι εργαζόμενοι των εταιρειών του Ομίλου BMW στην Ελλάδα, των Επίσημων Εμπόρων και Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών BMW και ΜΙΝΙ, του Ελληνικού Υποκαταστήματος της αλλοδαπής τραπέζης BMW Austria Bank GmbH, των διαφημιστικών εταιρειών ZZDOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ καθώς και οι σύζυγοι και οι α΄ βαθμού συγγενείς τους. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει την εκ μέρους εκάστου συμμετέχοντος ανάγνωση, πλήρη κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

3.        Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της BMW Ελλάς. Η συμμετοχή ωστόσο στο διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα, καθώς και την τήρηση του προφίλ τους στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram ως δημόσιου (public). Η BMW Ελλάς δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση ή την υποβοήθηση της πρόσβασης στο διαδίκτυο ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα αναφορικά με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Η BMW Ελλάς δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση οποιουδήποτε συμμετέχοντος εκ των άνω αιτιών και με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, έκαστος συμμετέχων παραιτείται από κάθε σχετική αξίωσή του έναντι αυτής. Η BMW Ελλάς θεωρεί περαιτέρω ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο του προφίλ Instagram που δηλώνει. Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι έκαστος συμμετέχων δύναται να συμμετάσχει μέσω μόνο ενός προφίλ Instagram ενώ έχει δυνατότητα μίας μοναδικής συμμετοχής στο διαγωνισμό.

4.       Η συμμετοχή στον διαγωνισμό θα είναι δυνατή καθ' όλη τη διάρκεια της Εκδήλωσης και δη από την 1η Νοεμβρίου και ώρα 16:00] έως και την 4η Νοεμβρίου 2018 και ώρα 21:00. Για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό, θα πρέπει θα προβείτε σε όλες τις παρακάτω ενέργειες:

(α) να ακολουθήσετε (follow) τον λογαριασμό "ΜΙΝΙ Hellas" που διατηρεί η BMW Ελλάς στο Instagram (https://www.instagram.com/minihellas),

(β) να αναρτήσετε στο προσωπικό σας προφίλ στο Instagram μία φωτογραφία με hashtag  #minihellas και #MINI_AXDW που να απεικονίζει, είτε εσάς μαζί με το αυτοκίνητο ΜΙΝΙ Countryman Plug-In Hybrid, είτε το αυτοκίνητο ΜΙΝΙ Countryman Plug-In Hybrid, το οποίο θα βρίσκεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο προώθησης της μάρκας MINI στην είσοδο του Ζαππείου κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης, και

(γ) να επιβεβαιώσετε ότι το προσωπικό σας προφίλ στο Instagram είναι δημόσιο (public), και όχι ιδιωτικό (private).

Ρητώς διευκρινίζεται ότι οποιοδήποτε φωτογραφία/ανάρτηση η οποία δεν πληροί τις περιγραφόμενες ανωτέρω προϋποθέσεις, δεν θα αποτελεί συμμετοχή στο διαγωνισμό.

5.       Η BMW Ελλάς δικαιούται να αποκλείσει οποιοδήποτε συμμετέχοντα ή/και νικητή από το διαγωνισμό σε περίπτωση μη αποδοχής ή μη συμμόρφωσής του με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους. Η BMW Ελλάς δύναται -αλλά δεν υποχρεούται- να αποκλείσει από το διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά την άποψη της, είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή έχουν παραβεί (ή έχουν αποπειραθεί να παραβούν) κάποιον από τους παρόντες όρους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, μέσων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή, κλπ.

6.       Από τους συμμετέχοντες, θα αναδειχθούν, μέσω κλήρωσης, τρεις (3) νικητές καθώς και τρεις (3) επιλαχόντες νικητές.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, με αυτοματοποιημένο τρόπο ο οποίος δεν θα επιδέχεται ανθρώπινη παρέμβαση, την  Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12.00 στα γραφεία της BMW Ελλάς (Λεωφ. Κύμης και οδό Σενέκα 10, ΤΚ 14564, Κηφισιά).

Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στο λογαριασμό "ΜΙΝΙ Hellas" που διατηρεί η BMW Ελλάς στο Instagram (https://www.instagram.com/minihellas) την ίδια ημέρα που θα λάβει χώρα η κλήρωση. Η ανακοίνωση θα γίνει με ανάρτηση (post) με τις φωτογραφίες υπό 4(β) που ανήρτησαν οι νικητές για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και στο κείμενο της ανάρτησης θα γίνουν αναφορές (mention) στo όνομα που ο καθένας τους χρησιμοποιεί στο Instagram. Οι νικητές συναινούν στη χρήση του ονόματος Instagram τους και της εικόνας τους στο λογαριασμό "ΜΙΝΙ Hellas" που διατηρεί η BMW Ελλάς στο Instagram, για το σκοπό ανακοίνωσης των νικητών του διαγωνισμού.

7.        Κάθε ένας από τους τρεις (3) νικητές θα λάβει ως δώρο μία τσάντα ΜΙΝΙ.

8.       Ο κάθε νικητής θα πρέπει να στείλει μήνυμα στο inbox του λογαριασμού "MINI Hellas" της BMW Ελλάς στο Instagram (https://www.instagram.com/minihellas) επιβεβαιώνοντας την αποδοχή του δώρου και αναφέροντας το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνό και τη διεύθυνσή του για περαιτέρω απαραίτητη επικοινωνία και συνεννόηση αναφορικά με την παραλαβή του δώρου του. Η BMW Ελλάς είναι υπεύθυνη για την αποστολή του δώρου στη διεύθυνση αποστολής που θα δηλώσει ο κάθε νικητής. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον εκ των νικητών ή κάποιος εκ των νικητών δεν αποστείλει μήνυμα με τις ανωτέρω αναφερόμενες πληροφορίες έως την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018, για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό του, ή οι πληροφορίες δεν είναι πλήρεις ή ακριβείς, ο νικητής αυτός χάνει οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμά του όσον αφορά το δώρο του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή η BMW Ελλάς απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι του συγκεκριμένου νικητή και προχωρά σε επικοινωνία με τον πρώτο στη σειρά επιλαχόντα, κ.ο.κ.

9.       Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα. Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της BMW Ελλάς, η τελευταία δικαιούται να μην προσφέρει στους νικητές το δώρο, ούτε εναλλακτικό δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δε θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας. Κατά την παράδοση του δώρου, ο κάθε νικητής υποχρεούται να παρουσιάσει την αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο έγγραφο ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας, ηλικίας καθώς και ο τόπος μόνιμης κατοικίας του.

10.      Η BMW Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του διαγωνισμού, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους αυτού ή /και να ματαιώσει εξ ολοκλήρου ή να διακόψει τον διαγωνισμό, με ανακοίνωση στο λογαριασμό "MINI Hellas" της BMW Ελλάς στο Instagram (https://www.instagram.com/minihellas). Στις περιπτώσεις αυτές η BMW Ελλάς ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση ματαίωσης ή διακοπής του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της BMW Ελλάς ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Επιπλέον, η BMW Ελλάς δικαιούται να αποκλείσει οποιοδήποτε συμμετέχοντα ή/και νικητή από το διαγωνισμό σε περίπτωση μη αποδοχής ή μη συμμόρφωσής του με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους.

11.       Ρητώς διευκρινίζεται ότι η Εκδήλωση  δεν διοργανώνεται από τη BMW Ελλάς και η BMW Ελλάς δεν φέρει ουδεμία σχετική ευθύνη έναντι των νικητών του διαγωνισμού αλλά και οποιουδήποτε τρίτου αναφορικά με τη διοργάνωση, τη διενέργεια, τυχόν ακύρωση ή αναβολή της ή αναφορικά με οποιοδήποτε γεγονός συμβεί κατά τη διάρκειά της.

12.       Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Ομίλου BMW.

13.       Η BMW Ελλάς θα τηρεί και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα των συμμετεχόντων, δια αυτοματοποιημένων μέσων ή/και δια μη αυτοματοποιημένων μέσων, η ίδια ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στο οποίο αναθέσει την επεξεργασία για λογαριασμό της, για την υλοποίηση του διαγωνισμού και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο αυτού (Άρθρο 6(1)(β) Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων), καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού και για εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη αυτού. Η ανωτέρω επεξεργασία θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και τη σχετική εθνική νομοθεσία. Ρητώς διευκρινίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία τα οποία θα τηρεί η ΒΜW Ελλάς στο πλαίσιο του διαγωνισμού θα είναι αυστηρά και μόνο τα απαραίτητα για την ασφαλή διεξαγωγή του και την κατοχύρωση τόσο της συμμετοχής όσο και της επιτυχίας των συμμετεχόντων σε αυτήν και δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό πλην των ανωτέρω αναφερομένων. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήματος για πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, διόρθωση/διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας, δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία ή/και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Επίσης έχουν δικαίωμα καταγγελίας σε αρμόδια εποπτική αρχή. Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με τη ΒΜW Ελλάς στο τηλέφωνο που αναφέρεται στο άρθρο 18 κατωτέρω.

14.    Η BMW Ελλάς θα εξετάζει κάθε συμμετοχή στο διαγωνισμό ως προς τη συμμόρφωσή της με τους παρόντες όρους και ιδιαίτερα αναφορικά σε τυχόν απαγορευμένο ή ακατάλληλο, κατά την αποκλειστική κρίση της BMW Ελλάς, περιεχόμενο των αναρτώμενων posts. Οποιαδήποτε σχόλια με περιεχόμενο που είναι ή θα μπορούσε να θεωρηθεί παράνομο, ακατάλληλο ή προσβλητικό, κατά την αποκλειστική κρίση της BMW Ελλάς, θα διαγράφονται και οι σχετικοί συμμετέχοντες θα αποκλείονται από τον διαγωνισμό. Η αναρτώμενη φωτογραφία θα πρέπει να μην είναι η ίδια που έχει προηγουμένως αναρτηθεί από άλλο συμμετέχοντα.

15.       Έκαστος συμμετέχων παραχωρεί στη BMW Ελλάς και τους εκπροσώπους αυτής απεριόριστη, παγκόσμια, μόνιμη, μη αποκλειστική και αμετάκλητη άδεια (συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων και κάθε άλλου δικαιώματος που απορρέει από τις φωτογραφίες) και το δικαίωμα επεξεργασίας, δημοσίευσης και οποιασδήποτε άλλης χρήσης των φωτογραφιών που έκαστος συμμετέχων ανεβάζει στο πλαίσιο του διαγωνισμού, με οποιονδήποτε τρόπο, σε οποιοδήποτε μέσο που είναι σήμερα γνωστό ή θα εφευρεθεί μελλοντικά, χωρίς περιορισμούς και χωρίς την πραγματοποίηση οποιασδήποτε πίστωσης, τιμήματος, πληρωμής ή παραχώρησης αμοιβής και συμφωνείται πως η εν λόγω δωρεάν και απεριόριστη παραχώρηση δε θα συνεπάγεται καμία υποχρέωση για τη BMW Ελλάς, η οποία θα είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει τις ως άνω φωτογραφίες χωρίς περιορισμούς και μη εμπιστευτικά και χωρίς να προβεί σε οποιαδήποτε προηγούμενη ή μη ενημέρωση ή αποζημίωση.

16.    Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

17.     Η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό σημαίνει την εκ μέρους σας ανάγνωση, πλήρη κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων ως έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση https://www.mini.com.gr/el_GR/home/mini-axdw.html.

18.    Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο  210 9118018, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 18:00.