* Τα επίσημα στοιχεία για την κατανάλωση καυσίμου, τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζονται σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία μετρήσεων VO (EU) 715/2007 στην αντίστοιχη ισχύουσα έκδοση. Στο εύρος τιμών λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές στις διαστάσεις των επιλεγμένων ζαντών και ελαστικών. Για τον υπολογισμό φόρων και άλλων τελών που μπορεί να υπολογίζονται και βάσει των εκπομπών CO2 ενδέχεται να ισχύουν (και) για αυτά τα οχήματα τιμές διαφορετικές από αυτές που αναφέρονται εδώ. Απεικονίζεται προαιρετικός εξοπλισμός. Τα στοιχεία έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τον νέο κύκλο δοκιμών WLTP ενώ έχει γίνει αναγωγή ως προς τον κύκλο NEFZ για σκοπούς σύγκρισης. Περισσότερες πληροφορίες για τις διαδικασίες δοκιμών WLTP και NEFZ θα βρείτε στο: http://www.mini.com.gr/wltp.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις τιμές κατανάλωσης καυσίμου, τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των νέων επιβατικών αυτοκινήτων μπορείτε να βρείτε στο έντυπο "Οδηγός οικονομίας καυσίμου και εκπομπών CO2 νέων επιβατικών αυτοκινήτων", που διατίθεται χωρίς χρέωση σε όλο το Δίκτυο Επίσημων Εμπόρων MINI.

 

Η τιμή είναι οι προτεινόμενη τιμή λιανικής βάσει του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου και ενδέχεται να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ανακοίνωση. Περιλαμβάνει όλους τους νόμιμους φόρους και τέλη, συμπεριλαμβανομένου του Ειδικού Τέλους Ταξινόμησης (ΕΤΤ), και δεν περιλαμβάνει έξοδα ταξινόμησης (πινακίδες) και τέλη κυκλοφορίας. Για περισσότερες πληροροφορίες, παρακαλούμε να επισκεφτείς το Δίκτυο Επισήμων Εμπόρων ΜΙΝΙ.