* Η μηνιαία δόση €199 έχει υπολογιστεί με το πρόγραμμα 3asyMINI της MINI Financial Services για ενδεικτική αξία MINI One Countryman €26.450, με προκαταβολή €10.200, ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο 6,9% (πλέον εισφοράς 0,6% Ν. 128/1975), διάρκεια 48 μήνες, τελευταία μεγάλη δόση €11.374, προστασία δανείου €409, έξοδα φακέλου €270. Συνολικό ποσό πίστωσης €16.659, συνολικό ποσό καταβολής €31.389, ΣΕΠΠΕ 8,24%.