Η μηνιαία δόση €329 έχει υπολογιστεί με το πρόγραμμα ALL IN MINI της MINI Financial Services με αξία οχήματος MINI Cooper S Cabrio €34.000 προκαταβολή €12.790, ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο 4,9%, πλέον εισφοράς 0,6% Ν. 128/75, διάρκεια 48 μήνες, τελευταία μεγάλη δόση €12.240, άτοκη χρηματοδοτούμενη ασφάλεια (Top Cover) €2.520, άτοκη προστασία δανείου €533, έξοδα φακέλου €280, συνολικό ποσό πίστωσης €24.263, συνολικό ποσό καταβολής €41.069, και ΣΕΠΠΕ 6,04%.