Η μηνιαία δόση €269 έχει υπολογιστεί με το πρόγραμμα ALL IN MINI της MINI Financial Services με αξία οχήματος MINI Cooper Cabrio €27.970 προκαταβολή €10.700, ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο 4,9%, πλέον εισφοράς 0,6% Ν. 128/75, διάρκεια 48 μήνες, τελευταία μεγάλη δόση €10.069, άτοκη χρηματοδοτούμενη ασφάλεια (Top Cover) €2.208, άτοκη προστασία δανείου €434, έξοδα φακέλου €280, συνολικό ποσό πίστωσης €19.912, συνολικό ποσό καταβολής €33.945, και ΣΕΠΠΕ 6,15%.