Η μηνιαία δόση €189 έχει υπολογιστεί με το πρόγραμμα ALL IN MINI της MINI Financial Services με αξία οχήματος 5θυρο MINI One €20.860, προκαταβολή €7.640, ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο 4,9%, πλέον εισφοράς 0,6% Ν. 128/75, διάρκεια 48 μήνες, τελευταία μεγάλη δόση €8.761, άτοκη χρηματοδοτούμενη ασφάλεια (Top Cover) €1.808, άτοκη προστασία δανείου €333, έξοδα φακέλου €280, συνολικό ποσό πίστωσης €15.361, συνολικό ποσό καταβολής €25.727, και ΣΕΠΠΕ 6,29%.