Η μηνιαία δόση €159 έχει υπολογιστεί με το πρόγραμμα ALL IN MINI της MINI Financial Services με αξία οχήματος 3θυρο MINI One €19.930, προκαταβολή €8.240, ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο 4,9%, πλέον εισφοράς 0,6% Ν. 128/75, διάρκεια 48 μήνες, τελευταία μεγάλη δόση €8.371, άτοκη χρηματοδοτούμενη ασφάλεια (Top Cover) €1.771, άτοκη προστασία δανείου €294, έξοδα φακέλου €280, συνολικό ποσό πίστωσης €13.755, συνολικό ποσό καταβολής €24.503, και ΣΕΠΠΕ 6,35%.