* Απεικονίζεται ένα MINI Cooper S Countryman. Περιλαμβάνει ειδικό εξοπλισμό με επιπλέον χρέωση. Η τιμή είναι οι προτεινόμενη τιμή λιανικής βάσει του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου και ενδέχεται να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ανακοίνωση. Περιλαμβάνει όλους τους νόμιμους φόρους και τέλη, συμπεριλαμβανομένου του Ειδικού Τέλους Ταξινόμησης (ΕΤΤ), και δεν περιλαμβάνει έξοδα ταξινόμησης (πινακίδες) και τέλη κυκλοφορίας. Για περισσότερες πληροροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε το Δίκτυο Επισήμων Εμπόρων ΜΙΝΙ.