**** Η αυτονομία εξαρτάται από διάφορους παράγοντες και κυρίως από το προσωπικό στιλ οδήγησης, τις συνθήκες του οδοστρώματος, την εξωτερική θερμοκρασία, τη θέρμανση, την ψύξη και την προετοιμασία κλίματος στην καμπίνα επιβατών.