Καινούρια πίσω τακάκια
Εργασίες που εκτελούνται:
  • Αποσυναρμολόγηση πίσω τροχών και πίσω τακακίων.
  • Έλεγχος ένδειξης φθοράς τακακίων, ντιζών φρένων και άλλων εξαρτημάτων του συστήματος πέδησης.
  • Σχολαστικός καθαρισμός πίσω φρένων.
  • Εκτέλεση δοκιμών λειτουργίας με ειδικές συσκευές πριν την τοποθέτηση των καινούριωντακακίων.
  • Τοποθέτηση καινούριων τακακίων – παρακολούθηση και έλεγχος των επιδόσεων φρεναρίσματος.
  • Επανασυναρμολόγηση πίσω τροχών – επανέλεγχος των επιδόσεων φρεναρίσματος.