Καινούρια εμπρός τακάκια

Εργασίες που εκτελούνται:
  • Αποσυναρμολόγηση μπροστινών τροχών και τακακίων.
  • Έλεγχος ένδειξης φθοράς τακακίων, ντιζών φρένων και άλλων εξαρτημάτων του συστήματος πέδησης.
  • Σχολαστικός καθαρισμός μπροστινών φρένων.
  • Εκτέλεση δοκιμών λειτουργίας με ειδικές συσκευές πριν την τοποθέτηση των καινούριων τακακίων.
  • Τοποθέτηση καινούριων τακακίων – παρακολούθηση και έλεγχος των επιδόσεων φρεναρίσματος.
  • Επανασυναρμολόγηση μπροστινών τροχών – επανέλεγχος των επιδόσεων φρεναρίσματος.