Καινούριος συμπλέκτης
Εργασίες που εκτελούνται:
  • Αποσυναρμολόγηση του συστήματος εξάτμισης.
  • Αποσυναρμολόγηση του άξονα μετάδοσης κίνησης.
  • Αποσυναρμολόγηση του κιβωτίου ταχυτήτων.
  • Αποσυναρμολόγηση του συμπλέκτη.
  • Τοποθέτηση και καθαρισμός του καινούριου συμπλέκτη.
  • Τοποθέτηση και καθαρισμός του κιβωτίου ταχυτήτων.
  • Έλεγχος στάθμης και, εάν είναι απαραίτητο, επαναπλήρωση του λαδιού κιβωτίου ταχυτήτων.*
  • Επανατοποθέτηση του άξονα μετάδοσης κίνησης.
  • Επανατοποθέτηση του συστήματος εξάτμισης.

 

*Με επιπλέον χρέωση, το κόστος εξαρτάται από την απαιτούμενη ποσότητα.

 

Σημείωση:
Το γεγονός ότι οι αλλαγές ταχυτήτων στο MINI σου είναι τόσο "κοφτές", αλλά και τόσο ομαλές συγχρόνως, οφείλεται στο υδραυλικό σύστημα του συμπλέκτη MINI. Γιατί το υδραυλικό σύστημα είναι αυτό που εξαλείφει την ανάγκη για οποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης στο συμπλέκτη καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, δηλαδή γύρω στα 120.000 km ή ίσως και περισσότερο (υπό φυσιολογικές συνθήκες οδήγησης). Καθώς το υδραυλικό σύστημα δεν περιέχει καθόλου αμίαντο ή μόλυβδο, μπορεί να απορριφθεί με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Και όπως όλα τα εξαρτήματα MINI, κάθε συμπλέκτης υποβάλλεται σε ένα πλήθος αυστηρών ελέγχων και δοκιμών, προκειμένου να κριθεί κατάλληλος ώστε να αποτελέσει μέρος ενός αυτοκινήτου MINI.Empty Text