Καινούρια υγρά φρένων
Εργασίες που εκτελούνται:
  • Αλλαγή υγρών φρένων (απόρριψη παλιών υγρών σύμφωνα με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς – προσθήκη καινούριων υγρών).