Καινούρια μπαταρία
Εργασίες που εκτελούνται:
  • Αφαίρεση και απόρριψη της παλιάς μπαταρίας σύμφωνα με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς.
  • Τοποθέτηση καινούριας μπαταρίας.
  • Καταχώρηση της μπαταρίας.

 

Σημείωση:
Ασβέστιο: κάνει καλό όχι μόνο στα κόκαλα, αλλά και στο MINI σου. Οι μπαταρίες MINI περιέχουν ένα κράμα αργύρου-ασβεστίου το οποίο αυξάνει τις αντιδιαβρωτικές τους ιδιότητες και την αντοχή τους στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Οι δοκιμασμένες και αποδεδειγμένες, μακράς διάρκειας και χωρίς απαιτήσεις συντήρησης μπαταρίες MINI υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις όλων των ισχυόντων προτύπων και παρέχουν στο MINI σου ακριβώς την ποσότητα ενέργειας εκκίνησης που χρειάζεται. Γεμισμένες με υγρά και πλήρως φορτισμένες κατά την τοποθέτησή τους, στη συνέχεια καταχωρούνται, μιας και, μόνο όταν έχει καταχωρηθεί μια μπαταρία MINI, είναι εγγυημένη η σωστή λειτουργία όλων των συστημάτων άνεσης και αποδοτικότητας του αυτοκινήτου (π.χ. Auto Start/Stop ή στατική θέρμανση) μετά από αντικατάσταση της μπαταρίας.