Καινούριο μικροφίλτρο συστήματος κλιματισμού
Εργασίες που εκτελούνται:
  • Αποσυναρμολόγηση παλιού φίλτρου.
  • Τοποθέτηση καινούριου φίλτρου από τους ειδικούς του MINI Service.
  • Απόρριψη των παλιών υλικών σύμφωνα με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

 

Σημείωση:
Το μικροφίλτρο MINI για το σύστημα κλιματισμού πραγματοποιεί τη διαδικασία φιλτραρίσματος του αέρα με τρεις τρόπους συγχρόνως: μηχανικά, ηλεκτροστατικά και με ενεργό άνθρακα. Έτσι, οι επιβάτες του MINI προστατεύονται και από στερεούς και από αέριους ρύπους. Η επιφάνεια του μηχανικού φίλτρου είναι ασύλληπτα μεγάλη: 200.000 τετραγωνικά μέτρα − είναι σαν να τυλιγόταν μια ταινία πλάτους 5 mm γύρω από τον ισημερινό και, πιθανότατα, θα περίσσευε και άλλη!