** Οι τιμές που εμφανίζονται για την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2 υπολογίζονται σύμφωνα με τη μέθοδο μέτρησης που καθορίζεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) 715/2007, όπως ίσχυε κατά την έγκριση.

 

Οι τιμές που εμφανίζονται λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές στα επιλεγμένα μεγέθη τροχών και ελαστικών. Βασίζονται ήδη στον νέο κύκλο δοκιμών WLTP και έχουν μεταφραστεί ξανά σε ισοδύναμες τιμές NEDC για λόγους σύγκρισης.

 

Για τα μοντέλα αυτά, διαφορετικές τιμές από εκείνες που παρουσιάζονται εδώ ισχύουν για τον υπολογισμό των φόρων και άλλων δασμών που σχετίζονται με οχήματα που (επίσης) επικεντρώνονται στις εκπομπές CO2.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίσημη κατανάλωση καυσίμου και τις επίσημες ειδικές εκπομπές CO2 των νέων επιβατικών αυτοκινήτων μπορούν να βρεθούν στο αρχείο

 

"Οδηγός για την κατανάλωση καυσίμων, τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση ενέργειας των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων" [Οδηγός για την κατανάλωση καυσίμων, τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση ενέργειας των νέων επιβατικών αυτοκινήτων], που διατίθεται δωρεάν στο Δίκτυο Επίσημων Εμπόρων ΜΙΝΙ.