* Μπορεί να παραγγελθεί προαιρετικά με το Ραδιόφωνο Standard.